© bOnK: 30-10-98

9. Moeilijke woorden.

Preambule.

Voor we verder gaan ontkom ik er toch niet aan om je een kleine uitleg te geven van woorden en begrippen die in de tuinbouw worden gebruikt.
Zo heb ik al enige keren pH en EC laten vallen.
Dit zijn waardes die worden gebruikt bij het meten van de voeding. Ze zeggen iets over de hoeveelheid beschikbare voedingsdeeltjes (EC) en de mate waarin deze voedingsdeeltjes voor de plant beschikbaar zijn(pH).

EC (Electro Conductivity).

Meet de elektrische weerstand van een vloeistof en aan de hand daarvan kun je bepalen hoeveel voedingsdeeltjes er in de voeding zijn opgelost.
Een juiste EC waarde betekent niet automatisch dat je voeding in orde is!
Alleen als je met vers aangemaakte voeding in de juiste verhoudingen werkt, kun je conclusies aan de EC waarde verbinden.
Je zou met bijvoorbeeld alleen stikstof of keukenzout een vloeistof kunnen maken met de "juiste" EC waarde, alleen je planten gaan er wel aan dood!
Voor Haze ligt de "ideale" EC waarde tussen 1.8 en 2.0.
Geef geen sterkere voeding in de hoop op "vettere" planten. Als de EC van het wortelmedium te hoog is gaat de plant dood aan uitdroging!
Als je een liter voeding met een EC waarde van 1.0 mengt met een liter van EC 3.0, krijg je twee liter voeding met een EC waarde van 2.0.

pH (Potentia Hydrogenii).

Met dit getal wordt de zuurgraad van bijvoorbeeld de voeding aangegeven.
Het is de negatieve logaritmische schaal van vrije waterstofionen (H+), en wordt ook wel de waterstofexponent genoemd.
(Sorry, kan ik ook niks aan doen ;-)
Omdat het om een negatieve logaritmische schaal gaat betekent dit, dat een vloeistof bij pH 6.0 tien keer meer vrije waterstofionen bevat dan bij pH 7.0, en bij pH 5.0 honderd keer meer dan bij pH 7.0.
Waar je dus erg in moet hebben is dat een lager getal inhoudt dat de voeding zuurder is, pH 7.0 is neutraal.
Omdat de pH van leidingwater meestal te hoog is, worden er vaak zuren als salpeterzuur of fosforzuur aan de voeding toegevoegd. De hoeveelheid zuur die je hier voor nodig zult hebben hangt hoofdzakelijk af van de bufferende werking van het gebruikte water. Dit ligt o.a. weer aan de hoeveelheid bicarbonaten in dit water, omdat deze met de waterstofionen een verbinding aangaan.
Breng altijd eerst de EC in orde voor je aan de pH begint.
Voor Haze ligt de 'ideale' pH waarde tussen 5.8 en 6.0.
Heb je geen (goede) pH meter pas dan op met zuur.
Te weinig wordt beter uitgehouden dan te veel!

N-P-K (Mg)

(N + P2O5 + K2O + MgO)
Met deze letters geeft men de verhoudingen aan van respectievelijk: stikstof (Nitraat), fosfor(Phosfor), Kalium, en (Magnesium) in een (kunst)mest.
De getallen die op de meeste kunstmest staat, geven de aanwezigheid in procenten van deze elementen weer. Ze staan altijd in deze volgorde. (Mg wordt niet altijd vermeld.)
Samen met koolstof (Carbon), waterstof (Hydrogen), zuurstof (Oxygen), zwavel(Sulphur), en kalk (Calcium) zijn dit de zogenaamde macro elementen.
Planten nemen deze elementen in relatief grote hoeveelheden op.
In verhouding gebruikt een wietplant, vooral in de groei, vrij veel stikstof. In de bloei zijn fosfor en kalium belangrijk.
Haze heeft vrij veel magnesium nodig.
Een plant heeft verder nog micro elementen zoals koper (Cu), ijzer (Fe), borium (B), mangaan (Mn), enz. nodig. Deze elementen zitten, meestal als verontreiniging, voldoende in vrijwel elke voeding.

Metaal.
Ik denk dat je wel weet wat metaal is, maar even een waarschuwing:
metalen zoals koper en zink zijn voor een gezonde groei in minieme hoeveelheden nodig. In grotere hoeveelheden zijn ze uiterst giftig voor een plant, net als de rest van de zogenaamde 'zware metalen'.
In hydrocultuur werk je met een vrij zure oplossing waar metalen vrij gemakkelijk in 'oplossen'. Daarom moet je er voor zorgen dat je voeding nooit met metalen in aanraking komt. Denk bijvoorbeeld ook eens aan de as van een pomp. Voor zover mij bekend geeft roestvrij staal geen problemen, maar kijk uit met metaal in het algemeen, en koper in het bijzonder.

Recycling.

In de professionele tuinbouw wordt het kwekers door de overheid vanuit milieuoverwegingen verboden om afvalwater uit hun kassen te lozen. Men wil een 'gesloten systeem' voor wat betreft het gebruik van voedingswater.
Omdat de meeste blowers ook veel hart voor het milieu hebben, gaan ze ook vaak over tot recycling van voeding. Ondanks de goede bedoeling is dit toch iets wat ik wil afraden.
Om het voedingswater te kunnen hergebruiken hebben tuinders enorme investeringen moeten doen in meetapparatuur, voedingscomputers, osmosefilters, sterilisatieapparatuur, en weet ik wat nog meer.
Een pH en een EC meter zijn absoluut onvoldoende om de verhoudingen van hergebruikt voedingswater binnen veilige waardes te houden.
De in de wietteelt gebruikte voedingsoplossingen zijn meestal ongeschikt voor recycling.

Resumé.

Zoals al gezegd geeft de EC waarde de hoeveelheid voedingsdeeltjes die in de voeding zitten. Om die voeding te kunnen opnemen, moet de voeding met een bepaalde zuurgraad (pH) worden aangeboden.
Naargelang de zuurgraad zijn de verschillende elementen beter, slechter of helemaal niet meer op te nemen door de wortels. Het probleem is dat deze waarde voor elk element anders is. Rond pH 5.8 zijn de meest belangrijke stoffen makkelijk op te nemen. Dit maakt het leven voor je plantjes een stuk makkelijker.

Epiloog.

Zo, nou weet je wat het betekent, maar wat moet je nou met die kennis? Ik zou me er niet al te druk over maken. Ik ken genoeg mensen die al jaren goede wiet kweken zonder ooit op een metertje gekeken te hebben. Groene vingers?
Ik probeer mensen te leren om naar hun planten te kijken. Iemand, met een simpel hokje maar prima resultaten, zei mij eens dat zij met haar planten praat. Kan zijn, ik denk dat zij ook heel goed naar ze luistert!


* Epiloog (zelfst. nw.) * nawoord * naspel [de (hij); -logen]

* Preambule (zelfst. nw.) * Inleidend stuk; considerans [de; -s]

* Resumé (zelfst. nw.) * samenvatting [het; -s; -meetje;
Frans, zeg: reezuumee]



 


Startpagina:http://www.wietmeneer.nl/
© 1998-2007 bOnK