© bOnK: 30-10-98

2. De kweekruimte aanpassen.
Lucht.

Algemeen

Over het onderwerp lucht bestaan nogal wat meningen.
Mijn mening is dat je met lucht maar één fout kunt maken:
TE WEINIG.
Als voorbeeld geef ik een professionele kas waarin, als het moet, de complete luchtinhoud in één à twee minuten kan worden ververst. Dit is voor ons doel misschien iets overdreven, maar het geeft wel aan hoe belangrijk lucht voor een plant is.
Een plant heeft om te groeien enorm veel lucht nodig. Uit die lucht haalt hij CO2, ofwel kooldioxide, ons allen bekend van de belletjes in de cola.
In normale buitenlucht zit maar een heel klein beetje CO2 (0,3%). Je planten zullen dit beetje in een afgesloten ruimte al snel hebben verbruikt. Dit gaat vooral op als het warm is.
Aan de lucht geeft de plant zijn afvalstoffen af, waaronder zuurstof en waterdamp. Ook komen in diezelfde afgewerkte lucht nogal wat geurstoffen terecht. Ga er in ieder geval van uit dat een ventilator zelden te veel capaciteit heeft. Je kunt hem wel zachter laten draaien met een dimmer.

Het gas CO2 wordt door planten opgenomen en gebruikt bij de opbouw van suikers. Dit gaat via een nogal ingewikkeld proces, waar ook water en licht aan te pas komen. Als "afvalproduct" geeft de plant dan weer zuurstof af. Dit proces heet assimilatie.
De gevormde suikers worden 's nachts, via een ander proces, weer gebruikt voor de opbouw van cellen. (Dissimilatie)
In "normale" lucht zit ongeveer 0,3% CO2, in stadslucht soms iets meer. Door, bij temperaturen hoger dan 25 °C, het CO2 gehalte in de kweeklucht kunstmatig te verhogen, zijn hogere oogsten mogelijk.
WAARSCHUWING: gebruik binnenshuis nooit CO2 uit bijvoorbeeld flessen als extra 'mest'. Dit kan gevaar opleveren voor het leven van jou en dat van al je huisgenoten!! Alhoewel het gas zelf niet giftig is levert het gevaar op voor mens, dier en plant. Dit omdat het zwaarder is dan lucht én de zuurstof in je bloed vervangt. Er hoeft maar iets mis te gaan en je valt in slaap, om nooit meer wakker te worden.

Luchtafvoer.

Eén van de grootste problemen is de aan- en afvoer van lucht. Hoewel minder erg als Skunk kan ook Haze enorm ruiken en al die geurtjes moeten ergens heen. Ook heeft de plant zelf veel verse lucht nodig.
Als je maar één lamp in een énorme grote ruimte hebt, hoef je niet veel te doen. Bij meerdere lampen zul je er met ventilators voor moeten zorgen dat er vérse lucht aan-, en oude lucht afgevoerd wordt.

Schoorsteen.

Ideaal voor de afvoer van je lucht is een ongebruikte schoorsteen, je hebt dan ook geen koolstoffilter nodig. Omdat de geuren door de wind worden verspreid is het moeilijk te bepalen waar ze vandaan komen, als iemand al iets ruikt.
Een schoorsteen heeft altijd een natuurlijke trek, zodat je ook als de ventilatoren uit staan nog steeds een beetje luchtverversing in je ruimte hebt. Dit kan 's nachts een voordeel zijn omdat je je dan niet druk hoeft te maken over geurtjes in huis.
Overdag, als je lampen branden zullen je planten echter niet genoeg hebben aan deze natuurlijke ventilatie. Je zult dan de boel een beetje (veel) moeten helpen met een ventilator.

Géén schoorsteen.

Als je géén schoorsteen hebt om de lucht in af te voeren zul je zelf iets moeten bouwen. Desnoods kun je gewoon een gat in de muur hakken en daar dan een ventilator opzetten, al dan niet voorzien van een koolstoffilter.
Een goed koolstoffilter haalt 99% van de geurtjes uit de lucht. Het geeft wel extra weerstand waardoor je ong. 30% capaciteit van je ventilator verliest.
Ook afblazen door een slang of bochtige pijp geeft extra weerstand.

Luchtaanvoer.

In principe heb je maar één ventilator nodig, deze zuigt de afgewerkte lucht van boven uit de kweekruimte. Maak onder in je ruimte, liefst in de tegenoverliggende wand, een gat waar de verse lucht door naar binnen kan. Je mag natuurlijk ook meerdere gaten maken. Zorg er dan wel voor dat er door deze gaten geen licht naar binnen of naar buiten kan vallen. Dit doe je met een zogenaamd labyrint.
Lucht kan in principe overal vandaan komen, zowel van buiten, als uit huis. Laat dit een beetje afhangen van de temperaturen. In de winter haal je de verse lucht (voorverwarmd!) uit huis, in de zomer kan alles open.
De vuistregel dat je aanvoergaten in oppervlak drie keer groter moeten zijn dan je afvoergat mag je van mij gerust overdrijven. Vaak installeren mensen wél een joekel van een afzuigventilator, maar moet de verse lucht door een kiertje binnenkomen.
In feite is lucht zó belangrijk, dat ik er nog een pagina aan gewijd heb.

Een labyrint is een constructie die dusdanig is gebouwd dat er wel lucht maar geen licht door kan. Tekening van een labyrint Ik kan dit het beste duidelijk maken met een (zeer) schematische tekening. Dit is een zijaanzicht, en uiteraard is deze zijkant dicht. Je kunt een labyrint desnoods van een kartonnen doos, of zwart-wit plastic maken. Als je het goed wilt doen, maak je hem van triplex of ander plaatmateriaal.
Verf de binnenkant matzwart met schoolbordenverf tegen de reflectie. En hou de gaten zo groot mogelijk vanwege de luchtweerstand.

 


Startpagina:http://www.wietmeneer.nl/
© 1998-2007 bOnK